Prečo práve naša spoločnosť a prečo sa rozhodnúť pre nás?

Našimi základnými princípmi sú:

odbornosť - zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva a zároveň prehľad a sledovanie neustále sa meniacich účtovných, daňových a iných na účtovníctvo nadväzujúcich zákonov

spoľahlivosť - Vaše účtovníctvo spracujeme včas, kvalitne a správne, v súlade s platnou legislatívou

flexibilita - prispôsobíme sa aj prípadným špecifickým požiadavkám klienta

diskrétnosť- zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti so spracovaním a vedením účtovníctva

Copyright © 2010 - 2022 | HELP SK s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Technická podpora: Kontakt