Vedenie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo vedú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra (pričom v zmysle zákona o účtovníctve môžu viesť aj podvojné účtovníctvo). V systéme jednoduchého účtovníctva účtujú podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú podľa živnostenského zákona, t.j. fyzické osoby. Základná účtovná kniha je peňažný denník.

◊ vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva
◊ peňažný denník
◊ pokladničná kniha
◊ banková kniha
◊ evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
◊ evidencia pohľadávok a záväzkov
◊ evidencia drobného majetku
◊ evidencia investičného majetku
◊ evidencia sociálneho fondu
◊ výpočet odpisov
◊ inventárna kniha, inventárne karty
◊ spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania
   - daňové priznanie
   - výkaz o majetku a záväzkoch
   - výkaz o príjmoch a výdavkoch
   (aj pre podnikateľov, ktorým nevediem celoročné účtovníctvo)
◊ spracovanie štatistických výkazov
◊ rekonštrukcia, prípadne spätné spracovanie účtovnej evidencie

Jednoduché účtovníctvo spracujeme aj podnikateľom, ktorým nevedieme celoročné účtovníctvo.

Copyright © 2010 - 2022 | HELP SK s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Technická podpora: Kontakt